4. Uitvoering van het Hulpverleningsplan

4. Uitvoering van het Hulpverleningsplan


a. Begeleiding en Ondersteuning

De geplande interventies worden uitgevoerd door gekwalificeerde hulpverleners van Praktijk Yinnar.
Regelmatige sessies en contacten met de jeugdige worden ingepland.

 

b. Monitoring en Evaluatie

Voortgang wordt regelmatig gemonitord en tussentijds geëvalueerd.
Het hulpverleningsplan wordt aangepast op basis van de evaluaties indien nodig.

 

c. Multidisciplinaire Overleggen

Regelmatig overleg met een multidisciplinair team om de voortgang te bespreken.
Mocht het nodig zijn dan worden de betrokken professionals zoals therapeuten, sociaal werkers en leerkrachten worden hierbij betrokken.