Werkwijze voor volwassenen

1. Voorbereiding en kennismaking

De therapeut begroet hartelijk de cliënt en zorgt ervoor dat ze zich op hun gemak voelen in de rustige praktijkruimte. Vervolgens legt de therapeut rustig het intakeproces uit en staat open voor vragen van de cliënt. De therapeut verzamelt essentiële informatie zoals naam, leeftijd en contactgegevens, terwijl ze een ontspannen sfeer creëren om de cliënt zich welkom te laten voelen.

2. Anamnese

In een vertrouwelijke setting neemt de therapeut rustig de tijd om de achtergrond en geschiedenis van de cliënt te begrijpen. Ze stellen vragen over familieachtergrond, opvoeding en vroege levenservaringen om een dieper inzicht te krijgen. De therapeut onderzoekt ook eerdere therapie-ervaringen om de beste aanpak voor de cliënt te bepalen.

3. Huidige klachten en doelen

De therapeut luistert aandachtig terwijl de cliënt hun huidige worstelingen deelt. Ze verkennen samen de ernst van de klachten en hoe deze het dagelijks leven beïnvloeden. Samen stellen ze haalbare doelen voor de therapie vast, met de nadruk op positieve verandering en groei.

4. Psychosociale geschiedenis

Door open gesprekken verkent de therapeut andere belangrijke aspecten van het leven van de cliënt, zoals werk, relaties en hobby’s. Dit helpt bij het begrijpen van de bredere context van de mentale gezondheid van de cliënt en stelt de therapeut in staat om een passende behandeling te bieden.

5. Psychologische evaluatie

Met zorg en respect voert de therapeut een gestructureerd interview uit om mogelijke psychische stoornissen te beoordelen. Ze stellen vragen over symptomen van depressie, angst en trauma, terwijl ze de emoties van de cliënt ondersteunen.

6. Behandelplan

Op basis van de verzamelde informatie werken de therapeut en de cliënt samen aan het ontwikkelen van een gepersonaliseerd behandelplan. Dit omvat het selecteren van passende therapeutische interventies en het stellen van realistische doelen voor de therapie, terwijl de focus ligt op de individuele behoeften van de cliënt.

7. Informed consent en praktische zaken

In een open gesprek bespreekt de therapeut het behandelplan, de verwachtingen voor de therapie en de grenzen van vertrouwelijkheid met de cliënt. Ook praktische zaken zoals tarieven en sessiefrequentie worden transparant besproken om een soepele therapeutische relatie te bevorderen.

8. Afsluiting

De intake wordt afgesloten met een samenvatting van wat er is besproken en de volgende stappen in het therapeutische proces. De cliënt krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen of eventuele zorgen te uiten. Door dit intakeproces, kan de therapeut een grondig begrip krijgen van de cliënt en hun behoeften, wat essentieel is voor het bieden van effectieve therapie.

Veelgestelde vragen

Vind snel antwoorden op veelgestelde vragen en leer meer over onze benadering, diensten en werkwijze.

Momenteel is er geen wachtlijst en kunt u binnen één tot twee weken een afspraak maken.

De frequentie van de therapiesessies is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Na het intakegesprek plannen we meestal binnen een week een vervolgafspraak. Het aantal sessies daarna verschilt per cliënt.

Een standaard therapiesessie duurt 50 minuten. 

Ja, u heeft in principe een vaste therapeut. Als we denken dat een andere therapeut beter bij uw behoeften past, zullen we u doorverwijzen. 

Ja, we raden aan om na zes weken, drie maanden en/of zes maanden een vervolgafspraak te maken. Deze gesprekken zijn vaak zeer waardevol voor de cliënt om voortgang te evalueren en eventuele vragen te bespreken. 

Een intake gesprek voor volwassen kost 95 euro.
Een intake gesprek voor een jeugdige tot 18 jaar, wordt bekostigd vanuit de jeugdwet en deze wordt betaald vanuit de gemeente.

Dit varieert, maar meestal komt een cliënt één keer per week. 

Na 4 tot 6 sessies wordt de observatie afgerond en maken we een afspraak met de ouders om de voortgang te bespreken. 

De jeugdtrajecten worden betaald vanuit de gemeente, de ouder gesprekken zijn onderdeel van dit traject.

U ontvangt de rekening via e-mail. Deze moet binnen dertig dagen worden betaald. Bij betalingsproblemen kunt u contact opnemen met onze boekhouder voor een betalingsregeling. 

Veel zorgverzekeraars vergoeden (deels) de therapiekosten. Het is aan de cliënt om te controleren wat hun zorgverzekering dekt. Sommige verzekeringen vergoeden alleen psychosociale therapie, anderen alleen creatieve therapie. Praktijk Yinnar is aangesloten bij de NFG en RBCZ, wat vaak helpt bij de vergoeding. 

Maak een afspraak

Neem contact op om een afspraak te maken. Wij zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.