Werkwijze voor jongeren

Documentatie en Dossiervorming

Gedurende het hele traject wordt nauwkeurige en complete dossiervorming onderhouden.
Alle evaluaties worden gedocumenteerd.

Privacy en Vertrouwelijkheid

Praktijk Yinnar houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot privacy en vertrouwelijkheid.
De jeugdige en zijn/haar ouders/verzorgers worden geïnformeerd over hoe hun gegevens worden verwerkt en beschermd.

Terugkoppeling en Verbetering

Feedback wordt gevraagd van de jeugdige en zijn/haar ouders/verzorgers na afsluiting van het traject.
Deze feedback wordt gebruikt om de kwaliteit van de hulpverlening continu te verbeteren.
Deze werkwijze biedt een gestructureerde aanpak binnen Praktijk Yinnar om jeugdigen effectief te ondersteunen, rekening houdend met hun unieke behoeften en context. Verwijzingen vanuit de huisarts, gebiedsteam of gecertificeerde instellingen zijn essentieel voor vergoeding van de hulpverlening.

Veelgestelde vragen

Vind snel antwoorden op veelgestelde vragen en leer meer over onze benadering, diensten en werkwijze.

Momenteel is er geen wachtlijst en kunt u binnen één tot twee weken een afspraak maken.

De frequentie van de therapiesessies is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Na het intakegesprek plannen we meestal binnen een week een vervolgafspraak. Het aantal sessies daarna verschilt per cliënt.

Een standaard therapiesessie duurt 50 minuten. 

Ja, u heeft in principe een vaste therapeut. Als we denken dat een andere therapeut beter bij uw behoeften past, zullen we u doorverwijzen. 

Ja, we raden aan om na zes weken, drie maanden en/of zes maanden een vervolgafspraak te maken. Deze gesprekken zijn vaak zeer waardevol voor de cliënt om voortgang te evalueren en eventuele vragen te bespreken. 

Een intake gesprek voor volwassen kost 95 euro.
Een intake gesprek voor een jeugdige tot 18 jaar, wordt bekostigd vanuit de jeugdwet en deze wordt betaald vanuit de gemeente.

Dit varieert, maar meestal komt een cliënt één keer per week. 

Na 4 tot 6 sessies wordt de observatie afgerond en maken we een afspraak met de ouders om de voortgang te bespreken. 

De jeugdtrajecten worden betaald vanuit de gemeente, de ouder gesprekken zijn onderdeel van dit traject.

U ontvangt de rekening via e-mail. Deze moet binnen dertig dagen worden betaald. Bij betalingsproblemen kunt u contact opnemen met onze boekhouder voor een betalingsregeling. 

Veel zorgverzekeraars vergoeden (deels) de therapiekosten. Het is aan de cliënt om te controleren wat hun zorgverzekering dekt. Sommige verzekeringen vergoeden alleen psychosociale therapie, anderen alleen creatieve therapie. Praktijk Yinnar is aangesloten bij de NFG en RBCZ, wat vaak helpt bij de vergoeding. 

Maak een afspraak

Neem contact op om een afspraak te maken. Wij zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.