5. Afronding en Nazorg

5. Afronding en Nazorg


a. Evaluatiegesprek

Een eindgesprek met de jeugdige en zijn/haar ouders/verzorgers wordt gehouden om de behaalde resultaten te evalueren.
Bespreking van de mate waarin de doelen zijn bereikt en eventuele restpunten.

 

b. Nazorgplan

Er wordt een nazorgplan opgesteld om terugval te voorkomen.
Vervolgafspraken of aanvullende ondersteuning worden geboden indien nodig.

c. Afsluiting

Het traject wordt formeel afgerond.
De jeugdige en zijn/haar ouders/verzorgers worden geïnformeerd over mogelijkheden voor toekomstige hulpverlening.