Imaginary Rescripting

Imaginary Rescripting

Imaginaire herschrijving, ook wel bekend als ‘imaginary rescripting’, is een therapeutische techniek die vaak wordt gebruikt binnen cognitieve gedragstherapie en andere vormen van psychotherapie. Het richt zich op het herzien en herformuleren van negatieve of traumatische herinneringen, gebeurtenissen of situaties om emotionele heling en verandering te bevorderen.

Tijdens imaginaire herschrijfsessies wordt de cliënt begeleid om een negatieve herinnering of situatie in gedachten te nemen en deze vervolgens te herinterpreteren en te herschrijven op een meer positieve en ondersteunende manier. Dit kan inhouden dat de cliënt alternatieve uitkomsten, reacties of gedragingen bedenkt die hem of haar een gevoel van controle, kracht en veerkracht geven.

Door middel van deze techniek kunnen cliënten hun perceptie van het verleden veranderen, negatieve overtuigingen over zichzelf of anderen uitdagen, en nieuwe, adaptieve manieren van denken en reageren ontwikkelen. Dit kan leiden tot vermindering van angst, depressie, posttraumatische stress en andere emotionele problemen die verband houden met traumatische of negatieve ervaringen.

Imaginaire herschrijving is vooral effectief bij het verwerken van traumatische ervaringen, het omgaan met schaamtevolle of pijnlijke herinneringen, het versterken van zelfvertrouwen en het bevorderen van emotionele groei en veerkracht. Het stelt cliënten in staat om op een veilige en gecontroleerde manier te experimenteren met nieuwe manieren van denken en reageren, wat kan leiden tot diepgaande en blijvende veranderingen in hun psychologisch welzijn.

Veelgestelde vragen

Vind snel antwoorden op veelgestelde vragen en leer meer over onze benadering, diensten en werkwijze.

Momenteel is er geen wachtlijst en kunt u binnen één tot twee weken een afspraak maken.

De frequentie van de therapiesessies is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Na het intakegesprek plannen we meestal binnen een week een vervolgafspraak. Het aantal sessies daarna verschilt per cliënt.

Een standaard therapiesessie duurt 50 minuten. 

Ja, u heeft in principe een vaste therapeut. Als we denken dat een andere therapeut beter bij uw behoeften past, zullen we u doorverwijzen. 

Ja, we raden aan om na zes weken, drie maanden en/of zes maanden een vervolgafspraak te maken. Deze gesprekken zijn vaak zeer waardevol voor de cliënt om voortgang te evalueren en eventuele vragen te bespreken. 

Een intake gesprek voor volwassen kost 95 euro.
Een intake gesprek voor een jeugdige tot 18 jaar, wordt bekostigd vanuit de jeugdwet en deze wordt betaald vanuit de gemeente.

Dit varieert, maar meestal komt een cliënt één keer per week. 

Na 4 tot 6 sessies wordt de observatie afgerond en maken we een afspraak met de ouders om de voortgang te bespreken. 

De jeugdtrajecten worden betaald vanuit de gemeente, de ouder gesprekken zijn onderdeel van dit traject.

U ontvangt de rekening via e-mail. Deze moet binnen dertig dagen worden betaald. Bij betalingsproblemen kunt u contact opnemen met onze boekhouder voor een betalingsregeling. 

Veel zorgverzekeraars vergoeden (deels) de therapiekosten. Het is aan de cliënt om te controleren wat hun zorgverzekering dekt. Sommige verzekeringen vergoeden alleen psychosociale therapie, anderen alleen creatieve therapie. Praktijk Yinnar is aangesloten bij de NFG en RBCZ, wat vaak helpt bij de vergoeding. 

Maak een afspraak

Neem contact op om een afspraak te maken. Wij zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.