Positieve psychologie

Positieve psychologie

Positieve psychologie is een tak van de psychologie die zich richt op het bestuderen en bevorderen van positieve aspecten van het menselijk leven. In tegenstelling tot de traditionele psychologie, die vaak gericht is op het behandelen van psychische aandoeningen en problemen, richt positieve psychologie zich op wat mensen gelukkig maakt, wat hen motiveert, en hoe zij hun potentieel volledig kunnen benutten.

De kern van positieve psychologie bestaat uit het begrijpen en bevorderen van positieve emoties, positieve karaktereigenschappen, en positieve institutionele factoren. Hieronder volgen enkele belangrijke concepten binnen deze stroming:

Positieve Emoties:
Positieve psychologie onderzoekt emoties zoals vreugde, dankbaarheid, tevredenheid, inspiratie, en liefde. Deze emoties helpen mensen om hun welzijn te vergroten en veerkracht op te bouwen tegen stress en tegenslagen.

Engagement en Flow:
Engagement verwijst naar de mate waarin mensen opgaan in activiteiten. Wanneer mensen volledig betrokken zijn bij wat ze doen, ervaren ze vaak een toestand van “flow” waarin ze tijd en zelfbewustzijn vergeten en hun activiteiten als intrinsiek belonend ervaren.

Betekenis en Doel:
Positieve psychologie benadrukt het belang van het vinden van betekenis en doel in het leven. Dit kan voortkomen uit werk, relaties, spiritualiteit of andere bronnen. Het hebben van een doel geeft richting en motivatie aan het leven.

Positieve Relaties:
Kwalitatieve relaties met familie, vrienden, en gemeenschap zijn essentieel voor welzijn. Positieve psychologie onderzoekt hoe sterke, ondersteunende relaties kunnen bijdragen aan geluk en levensvoldoening.

Prestaties en Prestaties:
Het behalen van doelen en het realiseren van persoonlijke prestaties is een belangrijk aspect van een bevredigend leven. Positieve psychologie onderzoekt de voorwaarden waaronder mensen hun doelen effectief kunnen nastreven en bereiken.

Karaktersterkten en Deugden:
De positieve psychologie identificeert en bevordert karaktersterkten zoals moed, vriendelijkheid, rechtvaardigheid, matigheid, en wijsheid. Deze deugden helpen individuen om morele beslissingen te nemen en bijdragen aan hun welzijn en dat van anderen.

De grondleggers van de positieve psychologie, zoals Martin Seligman en Mihaly Csikszentmihalyi, hebben door uitgebreid onderzoek aangetoond dat het bevorderen van positieve aspecten van het leven net zo belangrijk is als het behandelen van negatieve aspecten. Door te focussen op het versterken van wat goed gaat in het leven, kunnen mensen een hoger niveau van welzijn en geluk bereiken.

Veelgestelde vragen

Vind snel antwoorden op veelgestelde vragen en leer meer over onze benadering, diensten en werkwijze.

Momenteel is er geen wachtlijst en kunt u binnen één tot twee weken een afspraak maken.

De frequentie van de therapiesessies is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Na het intakegesprek plannen we meestal binnen een week een vervolgafspraak. Het aantal sessies daarna verschilt per cliënt.

Een standaard therapiesessie duurt 50 minuten. 

Ja, u heeft in principe een vaste therapeut. Als we denken dat een andere therapeut beter bij uw behoeften past, zullen we u doorverwijzen. 

Ja, we raden aan om na zes weken, drie maanden en/of zes maanden een vervolgafspraak te maken. Deze gesprekken zijn vaak zeer waardevol voor de cliënt om voortgang te evalueren en eventuele vragen te bespreken. 

Een intake gesprek voor volwassen kost 95 euro.
Een intake gesprek voor een jeugdige tot 18 jaar, wordt bekostigd vanuit de jeugdwet en deze wordt betaald vanuit de gemeente.

Dit varieert, maar meestal komt een cliënt één keer per week. 

Na 4 tot 6 sessies wordt de observatie afgerond en maken we een afspraak met de ouders om de voortgang te bespreken. 

De jeugdtrajecten worden betaald vanuit de gemeente, de ouder gesprekken zijn onderdeel van dit traject.

U ontvangt de rekening via e-mail. Deze moet binnen dertig dagen worden betaald. Bij betalingsproblemen kunt u contact opnemen met onze boekhouder voor een betalingsregeling. 

Veel zorgverzekeraars vergoeden (deels) de therapiekosten. Het is aan de cliënt om te controleren wat hun zorgverzekering dekt. Sommige verzekeringen vergoeden alleen psychosociale therapie, anderen alleen creatieve therapie. Praktijk Yinnar is aangesloten bij de NFG en RBCZ, wat vaak helpt bij de vergoeding. 

Maak een afspraak

Neem contact op om een afspraak te maken. Wij zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen.