2. Diagnostiek en Assessment

2. Diagnostiek en Assessment


a. Observatie en Analyse

De hulpverlener observeert de jeugdige tijdens de sessies. Tijdens de sessies worden verschillende werkvormen gebruikt.
De verzamelde data wordt geanalyseerd en er wordt een hulpverleningsplan opgesteld.