1. Aanmelding en Intake

1. Aanmelding en Intake


a. Aanmelding

De jeugdige of zijn/haar ouders/verzorgers nemen contact op met Praktijk Yinnar via telefoon, e-mail of het online aanmeldformulier op de website.

Binnen 48 uur na aanmelding wordt er een bevestiging gestuurd en een intakegesprek ingepland.

Verwijzing voor Vergoeding: Voor vergoeding van de hulpverlening is een directe verwijzing nodig vanuit de huisarts, gebiedsteam of een gecertificeerde instelling.

 

b. Intakegesprek

Het intakegesprek vindt plaats met een gekwalificeerde hulpverlener van Praktijk Yinnar.

Tijdens het gesprek worden persoonsgegevens, gezinssituatie en schoolgegevens verzameld.

De redenen voor aanmelding en eventuele eerdere hulpverlening worden besproken.

Er wordt een voorlopige hulpvraag opgesteld en de verwachtingen worden afgestemd.