1. Intakeproces

1. Intakeproces


Na aanmelding ontvangen ouders digitaal een vragenlijst, ons intakeformulier. Dit dient als leidraad voor het intakegesprek met zowel de ouders als het kind of de jongere. Tijdens dit gesprek worden gezamenlijk doelen vastgesteld voor de behandeling.