5. Duur van het behandeltraject

5. Duur van het behandeltraject

De duur van een behandeltraject kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren. Bij Praktijk Yinnar streven we echter naar kortdurende behandelingen, waarbij we ons richten op het behalen van concrete en duurzame resultaten. Bij Praktijk Yinnar staat de behoeften en het welzijn van uw kind of puber centraal. We streven ernaar om een veilige […]

4. Systeemgerichte aanpak

We geloven in het belang van een systeemgerichte benadering. Na ongeveer 4 à 5 individuele sessies met het kind of de jongere, plannen we een gesprek met de ouders. Dit herhaalt zich ook aan het einde van de behandeling, om ervoor te zorgen dat de vooruitgang goed wordt geëvalueerd en eventuele vervolgstappen kunnen worden besproken.

3. Behandelmethoden

De behandeling van het kind of de jongere is gebaseerd op een combinatie van cognitieve gedragstherapie, speltherapie en/of creatieve therapie. We hanteren een oplossingsgerichte benadering en kiezen de werkvorm die het best past bij de leeftijd en behoeften van uw kind of puber.

1. Intakeproces

Na aanmelding ontvangen ouders digitaal een vragenlijst, ons intakeformulier. Dit dient als leidraad voor het intakegesprek met zowel de ouders als het kind of de jongere. Tijdens dit gesprek worden gezamenlijk doelen vastgesteld voor de behandeling.