4. Systeemgerichte aanpak

4. Systeemgerichte aanpak


We geloven in het belang van een systeemgerichte benadering. Na ongeveer 4 à 5 individuele sessies met het kind of de jongere, plannen we een gesprek met de ouders. Dit herhaalt zich ook aan het einde van de behandeling, om ervoor te zorgen dat de vooruitgang goed wordt geëvalueerd en eventuele vervolgstappen kunnen worden besproken.