5. Psychologische evaluatie

5. Psychologische evaluatie


Met zorg en respect voert de therapeut een gestructureerd interview uit om mogelijke psychische stoornissen te beoordelen. Ze stellen vragen over symptomen van depressie, angst en trauma, terwijl ze de emoties van de cliënt ondersteunen.