6. Behandelplan


Op basis van de verzamelde informatie werken de therapeut en de cliënt samen aan het ontwikkelen van een gepersonaliseerd behandelplan. Dit omvat het selecteren van passende therapeutische interventies en het stellen van realistische doelen voor de therapie, terwijl de focus ligt op de individuele behoeften van de cliënt.