2. Anamnese


In een vertrouwelijke setting neemt de therapeut rustig de tijd om de achtergrond en geschiedenis van de cliënt te begrijpen. Ze stellen vragen over familieachtergrond, opvoeding en vroege levenservaringen om een dieper inzicht te krijgen. De therapeut onderzoekt ook eerdere therapie-ervaringen om de beste aanpak voor de cliënt te bepalen.