Privacy Protocol

Privacy protocol van praktijk Yinnar

Bij Praktijk Yinnar nemen we de privacy van onze cliënten zeer serieus. Daarom hebben we een uitgebreid privacyprotocol opgesteld om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens worden behandeld en beschermd volgens de hoogste normen. Hieronder volgt een overzicht van onze privacyrichtlijnen:

Clientdossier en persoonsgegevens: 

  • Alle persoonsgegevens worden vastgelegd in overeenstemming met ons privacyprotocol, dat te vinden is op onze website www.praktijkyinnar.nl.
  • In het papieren cliëntendossier worden persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer vastgelegd.

Gebruik van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor direct marketing doeleinden, wetenschappelijk onderzoek of andere doeleinden dan die hierboven zijn beschreven.
  • Voor kinderen onder de 16 jaar worden ook persoonsgegevens vastgelegd, zoals naam, geboortedatum en woonadres. Toestemming van ouders/voogd(en) is vereist voor het gebruik van deze gegevens.

Toestemming:

  • Toestemming voor het vastleggen en gebruiken van persoonsgegevens wordt gevraagd (opt-in). Cliënten hebben ook het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken (opt-out).

Burgerservicenummer (BSN)

  • Het BSN wordt alleen vastgelegd als er een wettelijke grondslag voor is. Anders wordt het niet vastgelegd en, indien nodig, uit de administratie verwijderd.

 

Bewaartermijn en Kwaliteit:

  • De bewaartermijn van persoonsgegevens is vastgelegd in het privacybeleid, waarbij de wettelijke termijn van 20 jaar voor cliëntendossiers wordt gehanteerd.
  • Procedures zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat alleen noodzakelijke persoonsgegevens worden vastgelegd en dat gegevens up-to-date worden gehouden

Meldcode en verwijsindex:

  • Praktijk Yinnar maakt gebruik van de Friese Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling, en is aangesloten bij de Verwijsindex Fryslân (ViF) om betrokkenheid bij kinderen en jeugdigen te coördineren en mogelijke blinde vlekken te voorkomen.

Bij Praktijk Yinnar streven we naar maximale transparantie, vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens. Ons privacyprotocol is ontworpen om deze waarden te waarborgen en ervoor te zorgen dat onze cliënten zich veilig en gerespecteerd voelen tijdens hun behandeling.