In je kracht Het doel van de training, in je kracht, is om kinderen te laten ontdekken wat voor talenten ze bezitten, talenten die ze al in hun koffertje hebben. Daarnaast om met hen te kijken wat ze nog nodig hebben om zelfvertrouwen te ontwikkelen om te mogen worden wie ze zijn. Dit gereedschap kunnen de kinderen bij hun talenten in hun koffertje stoppen en gebruiken als ze dat nodig hebben in lastige situaties op weg naar volwassenheid.
Faalangst Kinderen denken vaak dat ze de enige zijn die faalangst hebben, gepest worden, piekeren, verdriet hebben, snel boos worden, bang zijn om fouten te maken et cetera. Ze kunnen onbewust boodschappen hebben opgepikt in hun omgeving wat maakt dat ze pieker gedachten over zichzelf hebben. Het kind ontwikkeld door de pijn die dit met zich meebrengt gedrag wat hem helpt om het draaglijker te maken. Het kind gaat stiller worden, gaat problemen uit de weg, wordt stiekem of heeft boze buien. De omgeving zal hier over het algemeen niet positief op reageren en zo kan het kind in en negatieve spiraal terecht komen. Door het kind aan te moedigen, zijn talenten te laten ontdekken en positieve ervaringen mee te geven en de positieve vaardigheden die het al heeft verder te versterken en uit te breiden, zal het kind dit toe kunnen passen in zijn dagelijkse omgeving.

© chibird

Praktijk Yinnar | Vredeman de Vriesstraat 27 | 8921 BR Leeuwarden | 058 215 76 23 | info@praktijkyinnar.nl | www.praktijkyinnar.nl