Beeldende therapie Deze therapie richt zich op het hier en nu. Beeldende therapie helpt waar woorden niet kunnen uitdrukken wat er in je omgaat of als het lastig is er achter te komen wat je voelt en waarom deze gevoelens je leven negatief beïnvloeden. Kinderen, maar ook volwassenen biedt het een extra taal. Door middel van het werken met klei, verf, krijt, teken materialen en ander soorten materialen, maar ook met geleide fantasie en verhalen wordt uitdrukking gegeven aan wat er speelt en wordt gewerkt aan inzicht, een veranderingsproces of verwerkingsproces. Een beeld kan meer zeggen dan 1000 woorden Speltherapie Vooral bij jonge kinderen wordt ook gebruikt gemaakt van speltherapie. Het kind kan wat hem bezig houdt in spel uitdrukken en verwerken.
De meerwaarde van beeldende therapie Beeldende therapie is een ervaringsgerichte behandelmethode voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen, die wordt ingezet bij emotionele en psychosociale problemen en psychiatrische stoornissen. Er wordt gebruik gemaakt van beeldende middelen, zoals klei, verf en tekenmateriaal. Beeldende therapie is niet gericht op het maken van een “mooi” beeld. De therapie maakt gebruik van een andere “taal”. Bij beeldende therapie gaat het om het uitdrukking geven aan emoties, gedachtes en wensen, herinneringen, wat soms met woorden onvoldoende mogelijk is. Centraal staat het ervaren, het doen en het voelen. Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie, waarbij sprake is van een concreet werkproces en eindresultaat. De problemen worden door beeldend werken ervaren en zichtbaar, en daarmee helder en bespreekbaar. Door te doen en te ervaren kan worden toegewerkt naar nieuw gedrag. Hierbij worden ook cognitieve gedragstechnieken gebruikt (bijvoorbeeld werken met helpende gedachte, exposure in vivo). Het heeft in het bijzonder een meerwaarde voor mensen die niet zo goed kunnen praten over hun gevoelens, dan denk ik ook aan kinderen en jongeren, en mensen die wel goed kunnen praten over zichzelf maar niet zo goed bij hun gevoel kunnen komen. Een meerwaarde is de symbolische afstand, de communicatie met het kind vindt plaats via het beeldend werk. Kinderen en jongeren vinden het vaak niet zo fijn om tegenover een volwassene te zitten en te moeten praten. Het praten tijdens het werken en over hun werk is veel meer ontspannen. Bij jonge kinderen is het niet noodzakelijk om te praten over het werk, het proces kan ook via het materiaal, het spel en het therapeutisch contact plaatsvinden. Beeldend werken biedt de mogelijkheid tot succes ervaringen te komen en om te oefenen met samenwerken. Beeldende therapie is mogelijk vanaf 5 jaar.

“Iets wat soms heel moeilijk kan zijn om duidelijk te krijgen door woorden kan door beeldend te werken met verschillende materialen een opening maken en mij toch weer een heel ander beeld geven van een moeilijke of verdrietige situatie.”

 

                                                                                                                                                                                                                                Een cliënt

Praktijk Yinnar | Vredeman de Vriesstraat 27 | 8921 BR Leeuwarden | 058 215 76 23 | info@praktijkyinnar.nl | www.praktijkyinnar.nl