Praktijk Yinnar komt ook op scholen. Voor ons gehele aanbod kunt u contact met ons opnemen.
KIES coach Door middel van spel, creatieve werkvormen en gesprek doorlopen kinderen met leeftijdgenoten een speciaal voor hen ontwikkeld programma over het proces van de scheiding. Kinderen leren beter om te gaan met de soms verwarrende situatie waarin zij verkeren en gevoelens beter te begrijpen en verwerken. begeleiding op maat Kinderen die geen mogelijkheid hebben om aan een KIESgroep deel te nemen of meer hulp nodig hebben na deelname kunnen bij KIES voor mij! hun vragen, zorgen, wensen en angsten kwijt. Het traject is op maat en kan desgewenst ook in kleine groepsvorm plaatshebben.
PARENTS' SKILLS Praktische tips voor een oplossingsgerichte opvoeding in vier workshops. Ontwikkeld door: dr. Ben Furman en Tapani Ahola Deze cursus bestaat uit vier workshops met praktische ideeën voor een oplossingsgerichte opvoeding. De cursus is geïnspireerd op ‘Kids’ Skills’; een oplossingsgerichte methode om kinderen te helpen bij het overwinnen van allerlei problemen. De cursus is voor ouders, als ook andere direct bij de opvoeding betrokken personen (grootouders, oppas enzovoort). De cursus beslaat 4 avonden van 2 uur. Tijdens deze cursus krijgt u een aantal praktische handvatten voor de opvoeding van kinderen, die ook heel bruikbaar zijn in de communicatie met volwassenen. Er worden verschillende praktische oefeningen gedaan en u kunt uw ervaringen hierover met andere ouders delen. Het is dus ook een uitstekende gelegenheid om nader kennis te maken met andere ouders en van elkaars ervaringen te leren. De volgende onderwerpen komen aan bod: Avond 1: Reageren op ongewenst gedrag van kinderen, uitnodigen tot positief gedrag en dit versterken door kinderen te complimenteren Avond 2: Alle neuzen in de goede richting! Het versterken van ouderlijke samenwerking Avond 3: Creatieve manieren om kinderen te helpen hun problemen op te lossen Avond 4: Wel of geen straf? Kinderen coachen verantwoordelijkheid te nemen voor hun acties

Praktijk Yinnar | Vredeman de Vriesstraat 27 | 8921 BR Leeuwarden | 058 215 76 23 | info@praktijkyinnar.nl | www.praktijkyinnar.nl