CREATIEVE THERAPIE Beeldende expressie kan helpen bij het verwerken van een verlies. Vaak kunnen gevoelens waar nog geen woorden voor zijn al wel in beeld weergegeven worden. Je komt eerder bij herinneringen en gevoelens. Dat geldt voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Het is manier van uiten en verwerken. Bij beeldende therapie gaat het om het uiten en vormgeven van emoties, wensen, herinneringen en gedachten, door middel van beeldende materialen zoals bijvoorbeeld verf, tekenmateriaal en klei. Het voelen, doen en ervaren staat centraal Deze therapievorm is uitermate geschikt voor het verwerken van rouw, vooral als er over te praten te moeilijk is. Zo kan er, in een veilige omgeving, binnen de therapie worden gewerkt aan het uiten van emoties, het maken van een herinneringsboek, het stilstaan bij het verdriet en leren vormgeven daaraan. DOEL Het doel is: Het aanvaarden van de realiteit van het verlies. Het vinden van een nieuwe balans in het leven van het kind/jongere, in een leven waarin de overledene niet meer aanwezig is. De overledene emotioneel een plaats geven en het oppakken van de draad van het leven.
En toen ik thuis kwam was pappa dood

cliƫntje, 5 jaar

ROUW Rouw is een emotionele reactie als gevolg van een verlies, in het bijzonder het verlies van een naaste. Na het overlijden van een dierbare kom je automatisch in een rouwproces terecht. Dit is een intens proces en een verandering in je leven. Kinderen en jongeren rouwen ook, daar is geen twijfel over mogelijk. Alhoewel hun rouwproces in grote lijnen hetzelfde verloopt als bij volwassenen, zijn er ook duidelijke verschillen. Jongeren reageren op een manier die eigen is aan zichzelf, maar ook aan hun leeftijd en ontwikkelingsfase.

Praktijk Yinnar | Vredeman de Vriesstraat 27 | 8921 BR Leeuwarden | 058 215 76 23 | info@praktijkyinnar.nl | www.praktijkyinnar.nl