Kinderen Het is voor kinderen heel belangrijk dat zij zich veilig en geborgen voelen in de praktijk, daarom is het heel belangrijk om eerst de kinderen zich thuis te laten voelen in de praktijk en bij de therapeut. Met welke problemen komen kinderen bij Praktijk Yinnar: Traumaverwerking Faalangst ADHD/PDDnos Rouwverwerking Echtscheidingsituatie Gedragsproblemen Ouders Ouders worden altijd betrokken bij de therapie van hun kind, door middel van oudergesprekken, mail contact en indien nodig deelname aan de therapie.

Praktijk Yinnar | Vredeman de Vriesstraat 27 | 8921 BR Leeuwarden | 058 215 76 23 | info@praktijkyinnar.nl | www.praktijkyinnar.nl