Kindercoaching: Doel is het coachen van kinderen bij het ontdekken van de eigen kwaliteiten en mogelijkheden en deze in te zetten in de situaties die voor het kind moeilijk zijn, het nemen van verantwoordelijkheid binnen de eigen mogelijkheden en grenzen en het bereiken van een door het kind (en de ouders) vastgesteld haalbaar doel. Waarmee helpt een kindercoach Doel van de kindercoaching is het om ouders en kinderen op weg helpen in hun ontwikkeling. Dit door het activeren van het kind en zijn ouders, zodat ze hun mogelijkheden voor het oplossen van problemen leren vergroten. Als kindercoach reis je even mee met het kind en de ouders. Problemen die aan de orde komen in de praktijk van een kindercoach zijn onder andere: Leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie en concentratieproblemen Hoogbegaafdheid, hooggevoeligheid en pesten Omgaan met druk gedrag, adhd en pdd-nos Emotionele problemen als gevolg van echtscheiding, verdriet en rouw Boosheid, faalangst, slaap en eetproblemen en angsten Opvoedvragen en opvoedproblemen De hulp van een kindercoach kan voor veel kinderen en hun ouders belangrijk zijn.

Praktijk Yinnar | Vredeman de Vriesstraat 27 | 8921 BR Leeuwarden | 058 215 76 23 | info@praktijkyinnar.nl | www.praktijkyinnar.nl