KIES Een spel- en praatgroep voor kinderen die de scheiding van hun ouders meemaakten. Door middel van lotgenotencontact, onder begeleiding van een KIES-coach op school, kinderen laten werken aan de verwerking en leren om te gaan met de situatie waarin zij zich bevinden en die ze nog mee kunnen gaan maken. Vooraf aan de 8 bijeenkomsten is er een bijeenkomst met de contactpersoon van de school en een informatie moment met de ouders. KIES draagt bij aan het voorkomen en vroegtijdige signaleren van problemen. DOEL Voorkomen van problemen voor kinderen die een scheiding van hun ouders meemaken en leren omgaan met de voor hen zo veranderde situatie; Vroegtijdig signaleren van problemen; Ondersteuning in opvoeding voor ouder en kind ten tijde van scheiding en waar scheiding langer geleden is; Kennisoverdracht effecten van scheiding op kinderen aan ouders en school. DOELGROEP Leerlingen van het Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs; Leerlingen/docenten/ouders; Vanaf groep 4 basisonderwijs; Kinderen van gescheiden ouders; Voor leerlingen Speciaal Onderwijs is het programma aan te passen op niveau. LES/KERNDOEL Leerlingbegeleiding, sociaal emotionele vorming, preventieve hulpverlening, participatie zorg, vroegtijdig signaleren geweld en overige echtscheidingsproblematieken. ONDERDELEN VAN HET AANBOD Het is mogelijk om tegemoet te komen aan de wensen en mogelijkheden van de school en de behoefte van de groep kinderen. KIES is een basismethode die kant en klaar toepasbaar is maar vooral uitgaat van de behoefte van de kinderen. WAAR Het project vindt plaats op school en onder schooltijd. WIE Bij de uitvoering is een KIES-coach (Jannie Horjus) met een groep van 10 leerlingen. KOSTEN De kosten bedragen € 75 per uur. Voor scholen is er extra subsidiemogelijkheid, zoals WSNS. TIJD Voor 8 bijeenkomsten van een uur; 8 uur inwerking, 4 uur, notities, administratie, mail, telefoon per groep, voorbereidingstijd half uur per bijeenkomst. Anderhalf uur per uitvoering (1 uur) per bijeenkomst. De school regelt het plaatsen van informatie in een krantje, brieven uitdoen of ouders gericht aanspreken. Een voorbereidend gesprek van ongeveer een uur met de school en tussentijds gesprek en evaluatie ongeveer 4 uur, 4 uur voor de informatie bijeenkomst met de ouders en de evaluatiebijeenkomst met de ouders. Totaal 32 uur, exclusief mogelijke extra gesprekken met ouders.

Praktijk Yinnar | Vredeman de Vriesstraat 27 | 8921 BR Leeuwarden | 058 215 76 23 | info@praktijkyinnar.nl | www.praktijkyinnar.nl