Faalangst Kinderen denken vaak dat ze de enige zijn die faalangst hebben, gepest worden, piekeren, verdriet hebben, snel boos worden, bang zijn om fouten te maken et cetera. Ze kunnen onbewust boodschappen hebben opgepikt in hun omgeving wat maakt dat ze pieker gedachten over zichzelf hebben. Het kind ontwikkeld door de pijn die dit met zich meebrengt gedrag wat hem helpt om het draaglijker te maken. Het kind gaat stiller worden, gaat problemen uit de weg, wordt stiekem of heeft boze buien. De omgeving zal hier over het algemeen niet positief op reageren en zo kan het kind in en negatieve spiraal terecht komen. Door het kind aan te moedigen, zijn talenten te laten ontdekken en positieve ervaringen mee te geven en de positieve vaardigheden die het al heeft verder te versterken en uit te breiden, zal het kind dit toe kunnen passen in zijn dagelijkse omgeving.

Intake

 

Tien trainingen

1. Kennismaking

2. Communicatie

3. Loslaten

4. Falen

5. Stralen met een lach

6. Afsluiting

 

Kennismaking

Eerste training waarin we met elkaar kennismaken en elkaar, op een ongedwongen manier, vragen stellen. Aan het eind van deze training heeft elke cursist het vertrouwen gevoeld om iets van zich zelf te delen met de groep.

 

Communicatie

In de tweede en derde training, leren de cursisten om non verbaal te communiceren. Hoe breng je een boodschap bewust over aan de ander. Aan het eind van de derde les snappen de cursisten hoe zij zichzelf zekerde kunnen presenteren aan een groep.

 

Loslaten

In de vierde en vijfde training gaan we werken aan het loslaten van controle. Je gaat snappen wanneer het goed is om de controle juist los te laten en wat de voordelen voor jezelf en ander is, als je niet zelf aan alle touwtjes moet trekken.

 

Falen

In de zesde en zevende training gaan we bezig met fouten maken, wat gebeurt er met jou als je fouten maakt en wat is juist het voordeel van fouten maken. Aan het eind van de zevende les durven de cursisten meer risico’s te nemen en voelen ze zich prettiger bij het maken van “fouten.”

 

Stralen met een lach

In de achtste en negende training, leer je plezier en uitdaging te zoeken in het voor jou onbekende. Nadat duidelijk is geworden dat fouten maken mag en dat je niet altijd de controle hoeft te zoeken gaan we dieper in op de leuke aspecten van deze nieuw geleerde vaardigheden.

 

Afsluiting

In de laatste training, gaan we alle trainingen bij langs en gaan we met zijn allen op een speelse manier evalueren wat iedereen meeneemt uit de trainingen.

 

Alle trainingen zijn op basis van spel, aan het eind van elke training kent de cursist een nieuwe spelvorm uit het improvisatie theater. De trainingen gebeuren in een veilige en gesloten omgeving zonder film of fotografie.

 

Praktijk Yinnar | Vredeman de Vriesstraat 27 | 8921 BR Leeuwarden | 058 215 76 23 | info@praktijkyinnar.nl | www.praktijkyinnar.nl