Effecten van een echtscheiding op kinderen Echtscheiding beïnvloedt kinderen, afhankelijk van hun geslacht, leeftijd en fase van ontwikkeling. Hun leefwereld, hun veiligheid en hun stabiliteit lijkt uiteen te vallen als hun ouders scheiden. De antwoorden die onderzoekers wereldwijd hebben geconstateerd bij kinderen van echtscheiding op de effecten staan hier opgesomd. Gevoelens Kinderen zijn bang dat hun ouders niet meer van hen zullen houden en ze voelen zich door hun ouders in de steek gelaten. Ze voelen het alsof hun ouders ook van hen scheiden. Kinderen voelen zich machteloos en hulpeloos omdat ze hun ouders niet langer bijeen kunnen krijgen. Ze hebben geen invloed op wat er gebeurd, ze kunnen het proces dat de ouders doorgaan niet versnellen of vertragen. Kinderen voelen zich boos maar mogen hun woede niet uiten. Kinderen hebben vaak het gevoel dat ze in gebreke zijn gebleven. Ze denken dat wat ze hebben gedaan of gezegd een oorzaak is dat een ouder besloten heeft om het gezin te gaan verlaten. Kinderen rouwen. Echtscheiding is een verlies in het leven van kinderen en ouders. Zij maken een proces van rouw door dat erg lijkt op rouw bij het verlies van een dierbare door de dood. Kinderen zijn erg loyaal en raken daardoor ook erg in conflict met zichzelf. Gedrag Kinderen reageren met gedrag dat varieert van mild gedrag, zoals slaapproblemen, tot uiterst destructief gedrag, zoals zelfmoord, drugs, of geweld. Ander gedrag kan zijn: problemen op school, nerveuze gewoontes, fysiek gedrag, en regressief gedrag zoals bedplassen en angsten. Kinderen raken zichzelf als het ware een beetje kwijt en hebben er behoefte aan om hun eigen situatie en gevoelens te begrijpen en antwoorden te krijgen op hun vragen. Kinderen kunnen vinden dat ze goed moeten gaan zorgen voor hun ouders. (Tijdelijk) stoppen met de kinderen goed en verantwoord te verzorgen door de emotioneel zeer gekwetste ouders is een vaak voorkomende situatie bij kinderen in een echtscheiding. Deze gedragingen zijn universeel voor kinderen in situatie van een echtscheiding. Er is een verkeerde veronderstelling dat kinderen “van nature veerkrachtig” zijn en “sterk worden” door het meemaken van een echtscheiding, en dat het maar weinig of geen invloed zou hebben op hun leven. Integendeel tot deze gedachte is het zo dat kinderen juist een erge behoefte hebben aan ondersteuning en personen die hen helpen bij alle veranderingen.

Als jouw ouders zijn gescheiden

 

Als jouw ouders zijn gescheiden dan verandert er veel in je leven.

Je voelt van binnen van alles en je weet niet altijd hoe je daarmee moet omgaan. Het is vaak moeilijk om te vertellen hoe je je voelt.

Je wilt papa en mama niet steeds lastig vallen met de vragen die je hebt en met jouw verhaal. Dan is het fijn als je in dit werkboek kunt werken. Het lucht op wanneer je kunt opschrijven wat je voelt of er een tekening van maakt.

Soms is er later een moment om samen met papa of mama in dit boek te kijken. Dan snappen zij beter hoe het voor jou is dat zij uit elkaar zijn gegaan. Want jouw verhaal is belangrijk ook al verandert het niks aan wat er is gebeurd. Het is fijn als papa en mama tijd voor je nemen en naar je luisteren. Misschien is dat wel het allerbelangrijkste voor je.

 

 

Praktijk Yinnar | Vredeman de Vriesstraat 27 | 8921 BR Leeuwarden | 058 215 76 23 | info@praktijkyinnar.nl | www.praktijkyinnar.nl